Zondag 2 oktober 2022 heeft Ruud Karsten van Budoschool Kai Sei deelgenomen aan het praktijkexamen lesgeven van de opleiding Assistent Leraar Karate-do. En met succes…Ruud is geslaagd!

 

Zoetermeer/Amersfoort – Karateka Ruud Karsten van Budoschool Kai Sei heeft zondag 2 oktober jl. met goed gevolg de opleiding Assistent Leraar Karate-do afgerond. Samen met nog twee kandidaten ging Ruud op voor het herexamen lesgeven, het afsluitend praktijkexamen van de opleiding. Na het succesvol afronden van de theorievakken, vonden in een eerder stadium op zondag 3 juli jl., de praktijkexamens plaats. Van de tien kandidaten slaagden er toen zeven en kwamen er drie, waaronder Ruud, in aanmerking voor het herexamen. Dit werd afgelopen zondag door alle drie met goed gevolg afgelegd, waarna zij het diploma tot Assistent Leraar Karate-do in ontvangst mochten nemen!

 

Een karate-do leraar heeft een waardevolle en mooie taak. Het lesgeven, begeleiden en ondersteunen van mensen in hun sportieve, persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Hoe hoger de kwaliteit van de leraar, hoe hoger de kwaliteit van zijn leerlingen. Daarom heeft de Karate-do Bond Nederland een opleidingsstructuur dat conform de eisen van NOC*NSF en Academie voor Sportkader is opgezet. Alle opleidingen bij de KBN zijn getoetst conform de Kwalificatiestructuur Sport (KSS) van NOC*NSF en Academie voor Sportkader (ASK). De KSS gaat uit van vijf niveaus binnen de opleidingen. De KBN start haar opleidingen bij Dojo Assistent (KSS niveau 1), niveau 5 wordt landelijk aangeboden als de opleiding Topcoach 5 bij NOC*NSF. Inmiddels is Ruud gestart met de opleiding tot Leraar Karate-do!

 

Budoschool Kai Sei is trots op deze ontwikkeling in het algemeen en op Ruud in het bijzonder! Interesse om (top) wedstrijdkarate, I-/Para-Karate of andere budosporten te beoefenen, kijk op www.kaisei.nl.