Kai Sei No Limits

Stichting “Kai Sei No Limits” heeft als doelstelling het verbreiden en overdragen van kennis van het Budo en overige krijgskunsten aan mensen met een beperking en/of stoornis, de zogeheten Parasporters, Inclusief sporters en G-sporters.

Onder beperking worden verstaan verstandelijke beperkingen, zintuiglijke beperkingen of lichamelijke beperkingen. Onder stoornissen worden onder andere verstaan stoornissen binnen het autistisch spectrum en ADHD. Deze opsommingen zijn niet-limitatief.

De stichting is opgericht in 2019 en heeft sindsdien vrijwilligers meerdere opleidingen laten volgen, trainingspakketten aangeschaft en wekelijks trainingen ontwikkeld en ten uitvoer gebracht voor Budoschool Kai Sei. Deze vereniging telt een twintigtal sporters die binnen de doelgroep van de Stichting vallen.

Verslaglegging vindt u vanaf eind 2020 in ons jaarverslag. Onze doelstellingen voor de komende periode kunt u lezen in het beleidsplan 2019-2020.

Stichting Kai Sei No Limits is bezig een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te worden. Bestuurders en vrijwilligers krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. In overleg met de penningmeester kunnen kosten die voor de vereniging zijn gemaakt, worden vergoed.

Elise o

Contact

Heeft u vragen over onze Stichting of wilt u een schenking doen.

Bestuur

Mevr W Moerman, Bsc – Voorzitter(2019-heden)
Dhr. EJ Reedijk, Bsc – Penningmeester(2019-heden)
Mevr A. Kraaijenbrink – Secretaris(2019-heden)

Downloads

Beleidsplan (Beleidsplan 2019-2020)

Begroting  (Begroting 2019 2020 gecomprimeerd)

Statuten (Statuten Stg. Budo Kai Sei No Limits)

Jaarverslagen (pdf)

E-mail

info@kaiseinolimits.nl

RSIN-nummer

8605.93.629