Na de informele opening van ons Budocentrum volgt de officiële opening van “Wijkservicecentrum De Spil” en worden de samenwerkende partners voorgesteld. Dit zal gebeuren in aanwezigheid van de wethouder/locoburgemeester en directie- en bestuursleden van de betrokken organisaties.

Tijdens deze middag zullen door Kai Sei en Aikibudoschool Zoetermeer inlooplessen en demonstraties worden verzorgd in onze dojo’s, daarnaast zullen er Taiko drums en kinderschmink zijn.

In de bijlage is de officiële uitnodiging terug vinden met o.a. de tijden.

Hierbij is een ieder (nogmaals) van harte uitgenodigd.

Bijlage: Uitnodiging

 

PROGRAMMA:

13.30 uur: Rondleidingen

14.00 uur: Openingshandeling door wethouder Mariëtte van Leeuwen

14.30- 16.00 uur: Rondleidingen

 

De locatie is uiteraard:

Wijkservicecentrum De Spil

Stadhoudersring 5

2713 GAZoetermeer

Tel. 079-720 09 79