Op zaterdag 31 januari a.s. vinden de halfjaarlijkse Kai Sei examens plaats. Gezien de samenstelling van de kandidaten, zullen de examens in twee groepen worden afgenomen.

Hierbij nog even wat aandachtspunten:

·         Locatie: Grote dojo, Stadhoudersring 5, 2713 GA te Zoetermeer.

·         Programma (onder voorbehoud):

Groep 1: alle karateka met witte band en gele band (respectievelijk 14 en 6, totaal 20 kandidaten)

(voor de duidelijkheid: dit zijn de leerlingen met een witte band, witte band met gele slip, wit/gele band, gele band, gele band met oranje slip en geel/oranje band)

Melden: 09.30 uur. Aanvang: 10.00 uur.

Groep 2: alle jeugdjudoka (totaal 5 kandidaten)

Melden: 11.30 uur. Aanvang: 12.00 uur.

Groep 3: alle karateka vanaf oranje band (totaal 19 kandidaten)

Melden: 13.30 uur. Aanvang: 14.00 uur.

Vriendelijk verzoek aan alle medewerkers en examinatoren om om 09.00 uur aanwezig te zijn.

·         Neem je KBN-/en JBN-paspoort mee (dit geldt niet wanneer het bondslidmaatschap nog in aanvraag is).

·         Let erop dat je materiaal in orde is (schoon, wit en niet gekreukt pak + alle benodigde materialen).

·         Te laat aanwezig betekent uitsluiting van het examen; je krijgt geen examengeld terug.

·         Toeschouwers zijn van harte welkom…de kantine is open!

Iedereen mag proberen de volgende graad te halen (tenzij bij het vorig examen anders is aangegeven). Bij karate geldt:

Voor een volledige band (kyu-graad) moeten alle onderdelen voldoende zijn: kihon waza (basistechnieken), renraku waza (combinatie technieken), kata, kumite (partneroefeningen) en jiyu kumite (dojo sparring). Bij de jeugd kennen we ook de slip en de halve band, indien niet alle onderdelen beheerst worden. Voor een slip moeten kihon waza en renraku waza voldoende zijn. Voor een halve band moeten kihon waza en renraku waza, aangevuld met óf kata óf kumite voldoende zijn.

Deelname aan het examen is geen garantie dat je slaagt.

Veel succes!

Met sportieve groet,

Namens Kai Sei,

De examencommissie