Zaterdag 26 januari jl. vonden de halfjaarlijkse jodo, judo, kickboksen en karate examens bijBudoschool Kai Sei plaats. De altijd gezellige sfeer, het goed verlopen programma en het feitdat alle kandidaten een hogere graad hebben behaald, maakten het in z’n geheel tot een zeergeslaagde dag.ZOETERMEER – Afgelopen zaterdag, 26 januari jl., waren de halfjaarlijkse examens bij BudoschoolKai Sei. Het was een spannende, maar bovenal gezellige en fijne dag! Opnieuw een groot aantal vanuiteindelijk 74 kandidaten gingen op voor een hogere graad, daarbij wetende dat er bij het iaido, jodo,judo en zeker het karate-do circa 30 beoefenaars zijn die alleen nog het centraal examen dan-examenbij de betreffende nationale bonden (KBN, JBN en NKR) kunnen doen. Het was wederom eenuitdagend programma; door de meerdere budodisciplines, het grote aantal kandidaten en desamenstelling daarvan, was de examendag opgedeeld in zes blokken verdeeld over twee dojo’s. Voorde tweede maal was er een volledig geautomatiseerd beoordelingsysteem voor de karate examens,waardoor de examinatoren hun beoordelingen direct digitaal konden verwerken via tablets. In totaalhebben 2 jodoka, 18 judoka, 4 kickboksers en 50 karateka deelgenomen aan de halfjaarlijkseexamens. Wat deze examendag, naast de grote opkomst, toch ook extra speciaal maakte, was dedeelname van een tiental “bijzondere” kinderen aan het examen para-karate of g-judo. Zij hebbenlaten zien dat er bij Kai Sei niet gekeken wordt naar de beperkingen, maar juist naar demogelijkheden…Kai Sei No Limits!Hoewel de dag voor de diverse examens anders was ingedeeld, volgt een uitslag per discipline.Voor jodo (verdediging met de korte staf) zijn geslaagd: Martijn Vroom voor 4ekyu en Mac Natroshvilivoor 5ekyu. Het kickboksexamen bestond deze keer uit vier jeugdleden, waarvan Quinten van Laer isgeslaagd voor 5ekyu geel, Dinand Wagenaar voor 4ekyu oranje en Dylan Driessen en Thijmen vanLaer voor 3ekyu groen. Bij het judo deden 18 kandidaten examen. Geslaagd voor 6ekyu met groeneslip is Juno Mes. Voor 6ekyu met blauwe slip Nick van Lienden en Reno Mes en voor 6ekyu metbruine slip Ryan Leunissen en Imre van Willigen. Voor de gele band, 5ekyu, zijn geslaagd: Tristan vanden Heuvel, Maud Hoogendam, Caitlin Kap, Gwen Kap en Thomas Mounier. Een groene slip op geleband waren voor Josh Ibrahim en Noah van der Linden. Ximena Monte kon de oranje bandomknopen, zij is geslaagd voor 4ekyu. De laatste vijf judoka waren eerder allemaal al geslaagd voorde oranje band, 4ekyu. Nu is er voor Tess Hoogendam een groene slip bijgekomen, een blauwe slipvoor Mika Onderwater en Tim Probnow en een bruine slip voor Caitlyn Kruithof Kremer en Sterre vanWilligen. Bij het karate waren de para-karateka meegenomen in het reguliere examen. Geslaagd voor9ekyu wit/gele band para-karate: Mathhijs de Ruiter en Noah Tran Van en voor 9ekyu wit/gele band:Amien Matasik en Björn Oldenburg. Voor gele band, 8ekyu para-karate, is geslaagd Joost van derHam en voor gele band, 8ekyu, zijn dat Roeleen Bakr, Amalia Freitas, Yara Krul, Milan Mohammadin,Yashvir Nandelall, Lina Ouazrhari, Nizar Ouazrhari, Roni Rachid, Nina de Ruiter, Thijs Volmer enMyrthe Wagenaar. Voor oranje band, 7ekyu jeugd, zijn geslaagd: Timo Baert, Mustafa Göktürk,Laurien Kashmour, Owen Klipsteen, Jayden Leunissen, Valentijn van der Meij, Vyaas Ramsaran enJayden Ruiz. Geslaagd voor oranje band, 7ekyu, zijn: Mohamed Aissati, Helena van Boggelen, LeoChi, Gigi Elbatl, Mitchel Holman, Yvette Reitsma en Alex de Winter. En voor oranje band, 7ekyu para-karate, Bas Reedijk en Jesse de Ruiter. Muskaan Ramsaran is geslaagd voor 7ekyu oranje/groeneband. Milan Krul en Ruben Volmer zijn geslaagd voor groene band, 6ekyu jeugd, en Cindy Aarssenen Kyanu Peschier voor groene band, 6ekyu. Elise Reedijk en de volledig visueel beperkte MichaëlMoerman kregen ook een groene band overhandigd, zij zijn geslaagd voor 6ekyu para-karate.Donovan Trommelen slaagde voor de eerste blauwe band, 5ekyu jeugd, en er was een tweedeblauwe band, 4ekyu jeugd, voor Mila Monte en Nicole Pappaioannou. Voor tweede blauwe band, 4ekyu, zijn geslaagd: Tarek Azab en Ahmed Elbatl. Sven Akkermans is geslaagd voor de eerste bruineband, 3ekyu jeugd. De tweede bruine band, 2ekyu, was er voor Kai Krul. En tenslotte de hoogstebruine band, 1ekyu, was er voor George Karapetjan, Anika Monte en Kosta Pappaioannou. Zij kunnenzich gaan opmaken voor het 1edan examen bij de Karate-do Bond Nederland.Direct na het bekendmaken van de uitslagen werden de graden uitgereikt en kregen de geslaagdekandidaten ook een aantekening in het karatepaspoort van de Karate-do Bond Nederland (KBN) enhet judopaspoort van de Judo Bond Nederland (JBN) en een officieel bondsdiploma. Budoschool KaiSei kan terugkijken op een zeer geslaagde examendag en kijkt met veel plezier uit naar de volgende!Ook interesse om (top) wedstrijdkarate, parakarate of andere budosporten te beoefenen, kijk opwww.kaisei.nl.. One Team, One Dream!